ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Tuesday 11 Ιουνίου 2024 AΙΘΟΥΣΕΣ 209 & 829
ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

11-19 Ιουνίου θα διεξαχθεί στη Φιλοσοφική Σχολή (αίθουσες 209 & 829)
η επιστημονική συνάντηση του Τομέα Ιστορίας ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, όπου θα
παρουσιαστούν τα πορίσματα της έρευνας μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών και
υποψηφίων διδακτόρων από όλες τις περιόδους και ειδικεύσεις της Ιστορίας
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ.